I Prémio de Arquitectura
Ascensores Enor

2005

Júri

  • Alfonso Penela [Presidente do Júri]
  • Víctor López Cotelo
  • Alexandre Alves Costa
  • Roberto Valle González
  • Carlos Quintáns Eiras [Secretário do Júri]

Prémios

Gran Premio Enor 2005

MUSAC de León

[León]

Emilio Tuñón – Luis M. Mansilla

Outros prémios

Fotografía: Luis Asin